Серия от онлайн курсове за усвояване на умения за използване на жестов език и комуникация в различни сфери на живота.

Курсът е предназначен за начинаещи и представлява серия от видеоматериали и онлайн сесии за усвояване на основните умения за използване на жестов език в комуникацията.