Серия от онлайн курсове за усвояване на умения за използване на жестов език и комуникация в различни сфери на живота.

Курсът е предназначен за начинаещи и представлява серия от видеоматериали и онлайн сесии за усвояване на основните умения за използване на жестов език в комуникацията.


Warning: Undefined array key 0 in /home/deafbl6i/study.deafstudiesinstitute.bg/lib/outputrenderers.php on line 1564

Warning: Undefined array key 0 in /home/deafbl6i/study.deafstudiesinstitute.bg/lib/outputrenderers.php on line 1565

Warning: Undefined array key 0 in /home/deafbl6i/study.deafstudiesinstitute.bg/lib/outputrenderers.php on line 1568

Warning: Undefined array key 0 in /home/deafbl6i/study.deafstudiesinstitute.bg/lib/outputrenderers.php on line 1569