Курсове за специалисти, занимаващи се с образованието на глухи деца, младежи и възрастни.

Курсът има за цел да подготви методически глухи специалисти за преподаване на български жестов език за формално или неформално обучение.