Курсове за специалисти, занимаващи се с образованието на глухи деца, младежи и възрастни.

Курсът има за цел да подготви методически глухи специалисти за преподаване на български жестов език за формално или неформално обучение.


Warning: Undefined array key 0 in /home/deafbl6i/study.deafstudiesinstitute.bg/lib/outputrenderers.php on line 1564

Warning: Undefined array key 0 in /home/deafbl6i/study.deafstudiesinstitute.bg/lib/outputrenderers.php on line 1565

Warning: Undefined array key 0 in /home/deafbl6i/study.deafstudiesinstitute.bg/lib/outputrenderers.php on line 1568

Warning: Undefined array key 0 in /home/deafbl6i/study.deafstudiesinstitute.bg/lib/outputrenderers.php on line 1569