Представяне по теми

 • Главна

  Речникът е разработен в рамките на проекта „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения“, който е финансиран от Фондация „Америка за България“. Проектът има за цел да осигури индивидуален подход за адресиране на нуждите на учениците със слухови нарушения с оглед на онлайн ученето.

  Проектът е финансиран от Фондация „Америка за България“ по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.

  Лого на Фондация „Америка за България“

  Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.

  Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. От Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.


  Подкрепата за Институт „Науки за глухите хора“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Институт „Науки за глухите хора“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

  Проектът се изпълнява от Институт „Науки за глухите хора“ в партньорство с:

  Лого на Яника Лого на Академия „Анди и Ая“ Лого на Ардус Лого на Академия за деца СУ