Чеклист BL-02

ЧЕКЛИСТ ЗА НИВО 2

(2-3 годишна възраст)

ИМЕ

ВЪЗРАСТУЧИТЕЛ / ТЕРАПЕВТ / РОДИТЕЛ
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА (Критериите са описани в Методика за оценка на езиковата компетентност на български език, Продукт А2)

Критерий

Обхват

0

1

2

3

4

5

Ref

Референция (отнасяне към обекти и лица)Cont

Съдържание (предаване на информация, мнение, отношение и др.)Coh

Кохезия (свързаност на речта с изпълняваната дейност)Use

Употреба (подходяща употреба спрямо целта на общуване)Form

Форма (подходящи изразни средства)PercVoc

Перцептивен речникExprVoc

Експресивен речникGram

ГраматикаSem

СемантикаSpeak

ГоворенеPron

ПроизношениеListen

СлушанеListenInf

Извличане на информация при слушанеWrite

ПисанеSpell

ПравописRead

ЧетенеReadInf

Извличане на информация при четенеEffic

Ефективност на изразяванеAdapt

Адаптивност – пренасяне на знания и умения към непознати ситуацииCult

Културен код
Ниво 2 Езикът на това ниво обикновено се използва основно за представяне (назоваване, повтаряне, говорене на себе си) или за интеракции (поздравляване, противопоставяне, привличане на внимание и др.)

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ
(Ref / Cont / Coh / Use / Form)

Да

Не

Детето използва конвенционални жестове или думи за да реферира към обекти от непосредственото си обкръжение (еднословни фрази съчетани с невербални прояви – задържане, докосване, посочване, поглеждане, „говори“ за неща, които са тук и сега)

 

 

Детето идентифицира поискани обекти от непосредственото му обкръжение в контекст на взаимодействие с партньор

 

 

Детето понякога повтаря това, което му се казва (повтаря фрази или части от изказвания)

 

 

Детето използва езика да поиска обекти или прости услуги („Топка“, „Ям?“)

 

 

Детето често използва езика да привлече вниманието към себе си или да ги накара да се приближат

 

 

Детето често използва езика за да поздрави другите (Здравей!, Чао)

 

 

Детето често използва езика за да се противопостави на изисквани от него действия (Стоп, Не)

 

 

Детето често използва езика за да назовава/нарича обекти

 

 

Детето често използва езика за да отбележи присъствието на обект

 

 

Детето често използва езика да отбележи отсъствието или изчезването на обекти (край, няма)

 

 

Детето обикновено използва прости еднословни изрази, лицева експресия, жестове, посочване за предаване на значение (посочна към кола и казва „кола“)

 

 


Last modified: Monday, 8 November 2021, 8:55 AM