Чеклист BL-01

ЧЕКЛИСТ ЗА НИВО 1

(12-24 месеца)

ИМЕ

ВЪЗРАСТУЧИТЕЛ / ТЕРАПЕВТ / РОДИТЕЛОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА (Критериите са описани в Методика за оценка на езиковата компетентност на български език, Продукт А2)

Критерий

Обхват

0

1

2

3

4

5

Ref

Референция (отнасяне към обекти и лица)Cont

Съдържание (предаване на информация, мнение, отношение и др.)Coh

Кохезия (свързаност на речта с изпълняваната дейност)Use

Употреба (подходяща употреба спрямо целта на общуване)Form

Форма (подходящи изразни средства)PercVoc

Перцептивен речникExprVoc

Експресивен речникGram

ГраматикаSem

СемантикаSpeak

ГоворенеPron

ПроизношениеListen

СлушанеListenInf

Извличане на информация при слушанеWrite

ПисанеSpell

ПравописRead

ЧетенеReadInf

Извличане на информация при четенеEffic

Ефективност на изразяванеAdapt

Адаптивност – пренасяне на знания и умения към непознати ситуацииCult

Културен код


КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ
(Ref / Cont / Coh / Use / Form)

 

Да

Не

Детето реферира към обекти чрез задържане, поглеждане към тях, посочване или докосване (обекти в непосредствена близост)

 

 

Детето общува за играчки, светлини, животни и конкретни храни, от особен интерес за него

 

 

Детето инициира игри със смяна на роли/реципрочност на действията

 

 

Детето имитира движенията на другите хора, не непременно за съвместни дейност

 

 

Детето използва невербална комуникация за задоволяване на физиологичните си нужди (глад, жажда, тоалетна)

 

 

Детето използва невербални средства за изразяване на емоции (изненада, любопитство, )

 

 

Детето използва невербални средства за да си поиска желан обект – поглежда обекта и после към човека, от чиято помощ има нужда

 

 

Понякога детето имитира произведени от друг човек жестове, дори да не е точно по отношение на конфигурацията и движението.

 

 

 Последно модифициране: понеделник, 8 ноември 2021, 08:57