Чеклист SL-04

Име на детето:____________________________________________________                                     

Години

Жестово име: (описателно) _______________________________________ 

Родители:______Глухи  _____Чуващи        Роднини:______Глухи   _____Чуващи

Език на семейна комуникация:________БГ, словесен         _______  БГ, жестов  


Показатели


Не се наблюдава


Н

Наблюдава се периодично, но не винаги

Р

Наблюдава се постоянно


П

Постоянна и точна употреба на жестове със сложна форма на ръката и двигателни характеристики
Използва повече дактилирани думи 
Употреба на повече сложни изречения - relative clauses и условни
Задава въпроси с всички въпросителни жестове
Отговаря на условни въпроси с “ако”, “представи се, че…”
Отговаря на въпрос - Какво стана? Защо така?
Назовава категории (пица, картофи, домати са храни)
Използва жестове за качество (твърдо, меко, странно и др.)
Модифицира жестове за действия, за да означи начин (стой прав...така, за дълго време), обхват (даде...на всички), продължителност (плаче...отново и дълго)
Представя и говори за хора и неща, които са извън обкръжението
Разказването на истории се подобрява, като детето само се коригира на моменти
Влиза в различни роли по време на разговор и при разказване на истории; смяната на роли се маркира немануално
По-добър контрол върху погледа и тялото по време на разказване
Разказва по серия от картини или сюжетна картина с помощ
Разбира и употребява жестове за време (сутрин, вечер, вчера)
Познава сезоните в годината


Last modified: Monday, 8 November 2021, 9:21 AM